Shim Kubota parts catalog


Parts catalog Shim Kubota

12181-16660 SHIM
AE5500, ARX5500, ARX6500, AV5500, AV6500, T1400H
12181-26510 SHIM BALANCER
AE5500, ARX5500, ARX6500, AV5500, AV6500, T1400H
13621-16640 SHIM
A1000, A1400, AV1600, KGP, KGP15E, KVP20, KVP20Z, RC42, RCK48, RCK48GR(GR2100), RCK48GR(GR2110), RCK48GR(GR2120AU, RCK48GR(GR2120AU), RCK48GZD(GZD21, RCK48P18BX(BX1850D, RCK48S, RCK54GR(GR2120AU, RCK5...
13621-16720 SHIM 20
A1000, A1400, AV1600, KGP, KGP15E, KVP20, KVP20Z, RC42, RCK48, RCK48GR(GR2100), RCK48GR(GR2110), RCK48GR(GR2120AU, RCK48GR(GR2120AU), RCK48GZD(GZD21, RCK48P18BX(BX1850D, RCK48S, RCK54GR(GR2120AU, RCK5...
13621-23640 SHIM CRANKSHAFT
A2100, ARX2500, AT60, AV2500, KGP, KGP20E, KGP20S, KGP20SF, KGP30E, KGP30EF, KHP2000, KTP, KVP201T, KVP20S, KVP20T, KVP30, NA1900, RC42, RCK48, RCK48GR(GR2100), RCK48GR(GR2110), RCK48GR(GR2120AU, RCK4...
13621-23720 SHIM CRANKSHAFT
A2100, ARX2500, AT60, AV2500, KGP, KGP20E, KGP20S, KGP20SF, KGP30E, KGP30EF, KHP2000, KTP, KVP201T, KVP20S, KVP20T, KVP30, NA1900, RC42, RCK48, RCK48GR(GR2100), RCK48GR(GR2110), RCK48GR(GR2120AU, RCK4...
13641-23630 SHIM
A3000, A3500, AE4500, AE5500, ARX4000, ARX5500, ARX6500, AT70S, AV3800, AV4500, AV5500, AV6500, GZD15, GZD21, KGP, KGP40E, KHP3000, KTP40, KVP30T, KVP40, KVP40T, NA2600, NA3050, T1400H
13641-23680 SHIM
A3000, A3500, AE4500, AE5500, ARX4000, ARX5500, ARX6500, AT70S, AV3800, AV4500, AV5500, AV6500, KGP, KGP40E, KHP3000, KTP40, KVP30T, KVP40, KVP40T, NA2600, NA3050, T1400H
15221-51490 SHIM
ASK, FS, GL, GV1120, GV1160, GV3100, GV3150, GV3200, KD, KH, KX101, KX151, L175, L185DT, L185F, L2050DT, L2050F, L235, L2350DT, L2350F, L245, L245DT, L245F, L245H, L275, L285P, L285WP, L295DT, L295F, ...
15221-52110 SHIM INJECTION PUMP
ASK, B4200D, B5100D, B5100E, FS, GL, KH, L185DT, L185F
15301-03320 SHIM HEAD GASKET
KH, L275, L295DT, L295F, L305DT, L305F, RC
15381-03320 SHIM CYLINDER HEAD G
B1550D, B1550E, B1550HST, CF, F270SE, KH
15381-51490 SHIM
B1550D, B1550E, B1550HST, B1750D, B1750E, B1750HST, B20, B2150D, B2150E, B2150HSD, B2150HSE, B6100D, B6100E, B6200D, B6200E, B6200HSTD, B6200HSTE, B7100D, B7100HST, B7200D, B7200E, B7200HSTD, B7200HST...
15381-52112 SHIM INJECTION PUMP
B6100D, B6100E, B6200D, B6200E, B6200HSTD, B6200HSTE, B7100D, B7200D, B7200E, B7200HSTD, B7200HSTE, F2000, F2000ELW, F2000ESW
15481-03322 SHIM HEAD GASKET
M7950, M7950DT, M7970DT, M7970DT(BI, M8030, M8030DT, M8580DT, M8950, M8950DT, M8970DT, M8970DT(BI, M9580DT
15521-52110 SHIM INJECTION PUMP
KH, L2050DT, L2050F, L2250DT, L2250F, L235, L2350DT, L2350F, L245, L245H, L2550DT, L2550F, L275, L295DT, L295F
15531-03320 SHIM CYL.HEAD GASKET
B1750D, B1750E, B1750HST, B20, B7200HSTD, B7200HSTE, B8200, B8200DP, B8200EP, B8200HST, F2000, F2000ELW, F2000ESW, F2000II, F2100, F2100E, KH, PX
15531-52110 SHIM INJECTION PUMP
B1550D, B1550E, B1550HST, B1750D, B1750E, B1750HST, B20, B7100HST, F2000, F2000ELW, F2000ESW, F2000II, F2100, F2100E, F270SE, PX
15601-52110 SHIM INJECTION PUMP
GV1160, GV3200, KH, M4030, M4030DT, M4050, M4050DT, M4500, M4500DT, M4950, M5030, M5030DT, M5030SU, M5030SUMDT
16001-52090 SHIM,INJECTION PUMP
GL6000, GL6000A, GL6000D, GL7000, GR1600EC2, GZD15, J106, T1600H
16001-52120 SHIM,INJECTION PUMP
GL6000, GL6000A, GL6000D, GL7000, GR1600EC2, GZD15, J106, T1600H
16040-52122 SHIM,INJECTION PUMP
B2710HSD, B2910HSD, B3000HSDCC, B3030HSD, B3030HSDC, B3150HD, B3150HDCC, B3150SUHD, B3300SUHSD, F3060, F3560, F3680, F3690, J116, J320, KX71, KX91, R310(OLD, R310BH(OLD, ST
16040-52160 SHIM,INJECTION PUMP
B3000HSDCC, B3030HSD, B3030HSDC, B3150HD, B3150HDCC, B3150SUHD, B3300SUHSD, F3680, F3690, J116, J320, KX71
16414-52090 SHIM,INJECTION
B1550D, B1550E, B1550HST, B1750D, B1750E, B1750HST, F2100, GV3100, KJ, KX033, KX91, L245, L2600DT, L2600F, L2900DT, L3000DT, L3000F, L3010DT, L3010F, L3130DT, L3130HST, L3200DT, L3200H, L3240DT, L3240...
16414-52110 SHIM(INJECTION PUMP)
KJ, KX033, KX91, L2600DT, L2600F, L2900DT, L3000DT, L3000F, L3010DT, L3010F, L3130DT, L3130HST, L3200DT, L3200H, L3240DT, L3240HST, L3300DT, L3400DT, L3400H, L3410DT, L3430DT, L3430HST, L35, L3540HST,...
16414-52120 SHIM(INJECTION PUMP)
GV3100, KJ, KX033, KX91, L245, L2600DT, L2600F, L2900DT, L3000DT, L3000F, L3010DT, L3010F, L3130DT, L3130HST, L3200DT, L3200H, L3240DT, L3240HST, L3300DT, L3400DT, L3400H, L3410DT, L3430DT, L3430HST, ...
16484-52090 SHIM INJECTION PUMP
KJ, M4700, M4700DT, M4900DT, M5400, M5400DT, M5700, M5700DH, M5700DHC, M5700DT, M5700DTN
19077-52092 SHIM,INJECTION
KJ, KX121, KX161, L3710DT, L4240HST, L4240HSTC, L4300DT, L4300F, L4310DT, L4310F, L4330DT, L4330HST(C), L4400DT, L4400H, L4600DT, L4600H, L4610DT, L4630DT, L4630HST, L5030HST(C), L5240HST, L5240HSTC, ...
19077-52123 SHIM,INJECTION
KJ, KX121, KX161, L3710DT, L4240HST, L4240HSTC, L4300DT, L4300F, L4310DT, L4310F, L4330DT, L4330HST(C), L4400DT, L4400H, L4600DT, L4600H, L4610DT, L4630DT, L4630HST, L5030HST(C), L5240HST, L5240HSTC, ...
1G381-04420 SHIM
M100GXDTC, M110GXDTC, SVL90, SVL95
1G381-04430 SHIM
M100GXDTC, M110GXDTC, SVL90, SVL95
1G381-04440 SHIM
M100GXDTC, M110GXDTC, SVL90, SVL95
1G689-52160 SHIM,INJECTION PUMP
GL6000, GL6000A, GL6000D, GR1600EC2, GZD15, J106
1G689-52200 SHIM,INJECTION PUMP
GL6000, GL6000A, GL6000D, GR1600EC2, GZD15, J106
1G700-52160 SHIM,INJECTION PUMP
B2301HSD, B2320HSD, B26, B2601HSD, B2630HSD, B2920HSD, B7410D, B7510D, B7510HSD, B7610HSD, BX1850D, BX1860, BX1870, BX1880, BX2350D, BX2360, BX2370, BX2380, BX23S, BX24D, BX25D, BX25DLB, BX2660D, BX26...
1G700-52200 SHIM,INJECTION
B21, B2301HSD, B2320HSD, B26, B2601HSD, B2630HSD, B2920HSD, B7410D, B7510D, B7510HSD, B7610HSD, BX1850D, BX1860, BX1870, BX1880, BX2350D, BX2360, BX2370, BX2380, BX23S, BX24D, BX25D, BX25DLB, BX2660D,...
1G866-52200 SHIM,INJECTION
KJ, KX033, KX91, L3130DT, L3130HST, L3200DT, L3200H, L3240DT, L3240HST, L3400DT, L3400H, L3430DT, L3430HST, L3540HST, L3800DT, L3800H, L3830DT, R420S, SQ, STV32, STV36, STV40, U35
1G896-52200 SHIM,INJECTION
KJ, KX121, KX161, L4240HST, L4240HSTC, L4300DT, L4300F, L4330DT, L4330HST(C), L4400DT, L4400H, L4600DT, L4600H, L4630DT, L4630HST, L5030HST(C), L5240HST, L5240HSTC, L5740HST, L5740HSTC, MX5000, MX5100...
31353-43460 SHIM
L2050DT, L2250DT, L2350DT, L245, L2550DT, L2600DT, L2850DT, L3000DT, L3250DT, M7040SUHD
31353-43480 SHIM
L2050DT, L2250DT, L2350DT, L245, L2550DT, L2600DT, L2850DT, L3000DT, L3250DT, M7040SUHD
31353-43760 SHIM
B26, B2920HSD, B3150HD, B3150HDCC, B3150SUHD, BX1850D, BX1860, BX1870, BX1880, BX2350D, BX2360, BX2370, BX2380, BX23S, BX24D, BX25D, BX25DLB, BX2660D, BX2670, BX2680, F2890, F3690, L2050DT, L2250DT, L...
31353-43770 SHIM
B26, B2920HSD, B3150HD, B3150HDCC, B3150SUHD, BX1850D, BX1860, BX1870, BX1880, BX2350D, BX2360, BX2370, BX2380, BX23S, BX24D, BX25D, BX25DLB, BX2660D, BX2670, BX2680, F2890, F3690, G18, G18HD, G2160, ...
31353-43780 SHIM
B26, B2920HSD, B3150HD, B3150HDCC, B3150SUHD, BX1850D, BX1860, BX1870, BX1880, BX2350D, BX2360, BX2370, BX2380, BX23S, BX24D, BX25D, BX25DLB, BX2660D, BX2670, BX2680, F2890, F3690, G18, G18HD, G2160, ...
31353-43790 SHIM
BX1850D, BX1860, BX1870, BX1880, BX2350D, BX2360, BX2370, BX2380, BX23S, BX24D, BX25D, BX25DLB, BX2660D, BX2670, BX2680, G18, G18HD, G2160, G21HD, G21LD, G2460G, L2050DT, L2250DT, L2350DT, L245, L2550...
31353-44030 SHIM
L2050DT, L2250DT, L2350DT, L245, L2550DT, L2600DT, L2850DT, L3000DT, L3250DT
31353-44040 SHIM
L2050DT, L2250DT, L2350DT, L245, L2550DT, L2600DT, L2850DT, L3000DT, L3250DT
31353-44050 SHIM
L2050DT, L2250DT, L2350DT, L245, L2550DT, L2600DT, L2850DT, L3000DT, L3250DT
31353-44060 SHIM
L2050DT, L2250DT, L2350DT, L245, L2550DT, L2600DT, L2850DT, L3000DT, L3250DT
31353-44070 SHIM
L2050DT, L2250DT, L2350DT, L245, L2550DT, L2600DT, L2850DT, L3000DT, L3250DT
36330-28410 SHIM 0.3
BX1800D, BX1830D, BX2200D, BX2230D, M4030, M4030DT, M4030SU, M4050, M4050DT, M4500, M4950, M5030, M5030DT, M5030SU, M5030SUMDT, M5950, M5950DT, M5970DT, M5970DT(BI, M6030, M6030DT, M6950, M6950DT, M69...
36330-28420 SHIM 0.2
M4030, M4030DT, M4030SU, M4050, M4050DT, M4500, M4950, M5030, M5030DT, M5030SU, M5030SUMDT, M5950, M5950DT, M5970DT, M5970DT(BI, M6030, M6030DT, M6950, M6950DT, M6970DT, M6970DT(BI, M7030, M7030DT, M7...
36530-32132 SHIM
M4030, M4030DT, M4030SU, M5030, M5030DT, M5030SU, M5030SUMDT, M6030, M6030DT, M6950, M6950DT, M6970DT, M6970DT(BI, M7030, M7030DT, M7950, M7950DT, M7970DT, M7970DT(BI, M8030, M8030DT, M8950, M8950DT, ...
37410-57160 SHIM
B21, F1900, F2560, F2880, F2890, F3060, F3560, F3680, F3690, L2900DT, L3010DT, L3130DT, L3130HST, L3200DT, L3200H, L3240DT, L3240HST, L3300DT, L3400DT, L3400H, L3410DT, L3430DT, L3430HST, L35, L3540HS...
3A021-44030 SHIM
L4240HST, L4240HSTC, L4610DT, L5030HST(C), L5240HST, L5240HSTC, L5740HST, L5740HSTC, M4700DT, M4900DT, M5400DT, M5700DH, M5700DHC, M5700DT, M5700DTN, M6040DH, M6040DHC, M7040DH, M7040DHC, M7040SUD, M7...
3A151-32140 SHIM
M6040DH, M6040DHC, M7040DH, M7040DHC, M7040SUD, M7040SUHD, M8200DH, M8200DHC, M8200DT, M8540DCN, M8540DH, M8540DHC, M8540DN, M8540DTNQPC, M9000DT, M9000DTM, M9000DTMC, M9540DH, M9540DHC, ME8200DH, ME8...
3A151-32180 SHIM
M6040DH, M6040DHC, M7040DH, M7040DHC, M7040SUD, M7040SUHD, M8200DH, M8200DHC, M8200DT, M8540DCN, M8540DH, M8540DHC, M8540DN, M8540DTNQPC, M9000DT, M9000DTM, M9000DTMC, M9540DH, M9540DHC, ME8200DH, ME8...
3A651-75130 SHIM
M4900DT, M5700, M5700DT, M5700DTN, M6800DT, M6800S, M6800SDT, M8200DCN, M8200DT, M8200DTN, M8200SDTN, M8540DCN, M8540DN, M8540DTNQPC, M9000DT, M9000DTMC, STV32, STV36, STV40
66101-14970 SHIM,DIFFERENTIAL
F1900, F1900E, G1700, G1800, G1900, G2000, GT1050, GT750, GT850, GT950, L4240HST, L4240HSTC, L5030HST(C), L5240HST, L5240HSTC, L5740HST, L5740HSTC, M4900DT, M5700DT, M5700DTN, M8200DTN, MX5100DT, MX51...
66101-14980 SHIM,DIFFERENTIAL
F1900, F1900E, G1700, G1800, G1900, G2000, GT1050, GT750, GT850, GT950, L4240HST, L4240HSTC, L5030HST(C), L5240HST, L5240HSTC, L5740HST, L5740HSTC, M4900DT, M5700DT, M5700DTN, M8200DTN, MX5100DT, MX51...
66101-14990 SHIM,DIFFERENTIAL
F1900, F1900E, G1700, G1800, G1900, G2000, GT1050, GT750, GT850, GT950, L4240HST, L4240HSTC, L5030HST(C), L5240HST, L5240HSTC, L5740HST, L5740HSTC, M4900DT, M5700DT, M5700DTN, M8200DTN, MX5100DT, MX51...
66591-14980 SHIM(DIFF.SIDE)
B1550D, B1550E, B1550HST, B1700D, B1700HSD, B1700HSDB, B1700HSE, B1750D, B1750E, B1750HST, B21, B2100D, B2100HSD, B2100HSDB, B2320HSD, B2400HSD, B2400HSDB, B2410HSD, B2410HSDB, B26, B2630HSD, B2710HSD...
66591-14990 SHIM(DIFF.SIDE)
B1550D, B1550E, B1550HST, B1700D, B1700HSD, B1700HSDB, B1700HSE, B1750D, B1750E, B1750HST, B21, B2100D, B2100HSD, B2100HSDB, B2320HSD, B2400HSD, B2400HSDB, B2410HSD, B2410HSDB, B26, B2630HSD, B2710HSD...
66611-14670 SHIM
B1550D, B1550E, B1550HST, B1700D, B1700HSD, B1700HSDB, B1700HSE, B1750D, B1750E, B1750HST, B21, B2100D, B2100HSD, B2100HSDB, B2301HSD, B2400HSD, B2400HSDB, B2410HSD, B2410HSDB, B26, B2601HSD, B2630HSD...
66611-15140 SHIM,DIFF SIDE 5
B1550D, B1550E, B1550HST, B1700D, B1700HSD, B1700HSDB, B1700HSE, B1750D, B1750E, B1750HST, B21, B2100D, B2100HSD, B2100HSDB, B2301HSD, B2320HSD, B2400HSD, B2400HSDB, B2410HSD, B2410HSDB, B26, B2601HSD...
66611-15150 SHIM,DIFF SIDE 6
B1550D, B1550E, B1550HST, B1700D, B1700HSD, B1700HSDB, B1700HSE, B1750D, B1750E, B1750HST, B21, B2100D, B2100HSD, B2100HSDB, B2301HSD, B2320HSD, B2400HSD, B2400HSDB, B2410HSD, B2410HSDB, B26, B2601HSD...
66621-15240 SHIM,DIFF GEAR 1
B1550D, B1550E, B1550HST, B1750D, B1750E, B1750HST, B26, B2630HSD, B2710HSD, B2910HSD, B3000HSDCC, B3030HSD, B3030HSDC, B3150HD, B3150HDCC, B3150SUHD, B3300SUHSD, B4200D, B5100D, B5100E, B6200D, B6200...
66811-41320 SHIM
B4200D, B5100D, B5100E, B6000, B6000E, B6100D, B6100E, B6200D, B6200E, B6200HSTD, B6200HSTE, B7100D, B7100HST, B7200D, B7200E, B7200HSTD, B7200HSTE
66811-41340 SHIM
B4200D, B5100D, B5100E, B6000, B6000E, B6100D, B6100E, B6200D, B6200E, B6200HSTD, B6200HSTE, B7100D, B7100HST, B7200D, B7200E, B7200HSTD, B7200HSTE
66811-41350 SHIM
B4200D, B5100D, B5100E, B6000, B6000E, B6100D, B6100E, B6200D, B6200E, B6200HSTD, B6200HSTE, B7100D, B7100HST, B7200D, B7200E, B7200HSTD, B7200HSTE
66811-41360 SHIM
B4200D, B5100D, B5100E, B6000, B6000E, B6100D, B6100E, B6200D, B6200E, B6200HSTD, B6200HSTE, B7100D, B7100HST, B7200D, B7200E, B7200HSTD, B7200HSTE


All Shim

12101-16650
AT25, AV650, NA500, NA600
12101-16660
AT25, AV650, NA500, NA600
12101-16670
AT25, AV650, NA500, NA600
12101-16680
AT25, AV650, NA500, NA600
12101-16690
AT25, AV650, NA500, NA600
12101-23660
AT25, RTV500G
12181-16620 SHIM
AE5500, ARX5500, ARX6500, AV5500, AV6500, T1400H
12181-16630
AE5500, ARX5500, ARX6500, AV5500, AV6500, T1400H
12181-16640
AE5500, ARX5500, ARX6500, AV5500, AV6500, T1400H, ZG222, ZG222A, ZG227, ZG227A, ZG327P, ZG327PA
12181-16650
AE5500, ARX5500, ARX6500, AV5500, AV6500, T1400H
12181-16660
AE5500, ARX5500, ARX6500, AV5500, AV6500, T1400H
12181-16670
AE5500, ARX5500, ARX6500, AV5500, AV6500, T1400H, ZG222, ZG222A, ZG227, ZG227A, ZG327P, ZG327PA
12181-23620
AE5500, ARX5500, ARX6500, AV5500, AV6500, T1400H
12181-23630
AE5500, ARX5500, ARX6500, AV5500, AV6500, T1400H
12181-26500 SHIM BALANCER
AE5500, ARX5500, ARX6500, AV5500, AV6500, T1400H
12181-26510
AE5500, ARX5500, ARX6500, AV5500, AV6500, T1400H
12181-26520
AE5500, ARX5500, ARX6500, AV5500, AV6500, M100GXDTC, M110GXDTC, M126GXDTC, M135GXDTC, M135GXDTSC, T1400H
12181-26530
AE5500, ARX5500, ARX6500, AV5500, AV6500, T1400H
12181-26540
AE5500, ARX5500, ARX6500, AV5500, AV6500, T1400H
12181-26550
AE5500, ARX5500, ARX6500, AV5500, AV6500, T1400H
12181-26560
AE5500, ARX5500, ARX6500, AV5500, AV6500, T1400H
12498-23590
T1460, T1460(S, T1560, T1560(S
12498-23600
T1460, T1460(S, T1560, T1560(S
12498-23610
T1460, T1460(S, T1560, T1560(S
12498-23620
T1460, T1460(S, T1560, T1560(S
12498-23630
T1460, T1460(S, T1560, T1560(S
12498-23640
T1460, T1460(S, T1560, T1560(S
12498-23650
T1460, T1460(S, T1560, T1560(S
12498-23660
T1460, T1460(S, T1560, T1560(S
12498-23670
T1460, T1460(S, T1560, T1560(S
12498-23680
T1460, T1460(S, T1560, T1560(S
12498-23690
T1460, T1460(S, T1560, T1560(S
12498-23700
T1460, T1460(S, T1560, T1560(S
12498-23710
T1460, T1460(S, T1560, T1560(S
12498-23720
T1460, T1460(S, T1560, T1560(S
12498-23730
T1460, T1460(S, T1560, T1560(S
12498-23740
T1460, T1460(S, T1560, T1560(S
12498-23750
T1460, T1460(S, T1560, T1560(S
12498-23760
T1460, T1460(S, T1560, T1560(S
12498-23770
T1460, T1460(S, T1560, T1560(S

:
Back to top