Assy Kubota parts catalog


Parts catalog Assy Kubota:

12181-63080 ASSY SWITCH,MAGNETIC
ARX5500, ARX6500, AV5500, AV6500, B21, F2560, F2560E, F2880, F3060, F3560, F3680, G18, G18HD, G21HD, G21LD, GL11000, GL9000, GL9000A, GL9000D, GR2100, GR2100EC2, GR2110, GZD15, GZD21, J108, J310, T140...
12182-44300 ASSY SHAFT THROTTLE
AE5500, ARX5500, ARX6500, AV5500, AV6500
12581-43012 ASSY FILTER,FUEL
BX1800D, BX1830D, BX1850D, BX1860, BX1870, BX1880, BX2200D, BX2230D, BX2350D, BX2360, BX2370, BX2380, BX23S, BX24D, BX25D, BX25DLB, BX2660D, BX2670, BX2680, F1900, F1900E, F2560, F2560E, F2880, F2890,...
13351-43010 ASSY FILTER FUEL 2
B6000, B6000E, ES, G1700, G1800, G1900, G3200, G4200, G4200H, G5200H, G6200H, GT750, GT850, GT950, KH, KX101, KX151, KX36(H), KX41H, KX71, R400(B)
14311-60504 ASSY COCK,JET START
B1550D, B1550E, B1550HST, B1750D, B1750E, B1750HST, B20, B2150D, B2150E, B2150HSD, B2150HSE, B6200D, B6200E, B6200HSTD, B6200HSTE, B7200D, B7200E, B7200HSTD, B7200HSTE, B8200, B8200DP, B8200EP, B8200H...


15221-21050 ASSY PISTON RING
KH, L175, L185DT, L185F, L245DT, L245F, L245H, L285P, L285WP, L345, L345DT, RW25
15231-43560 ASSY ELEMENT
AD70, ASK, B1550D, B1550E, B1550HST, B1700D, B1700HSD, B1700HSDB, B1700HSE, B1750D, B1750E, B1750HST, B20, B21, B2100D, B2100HSD, B2100HSDB, B2150D, B2150E, B2150HSD, B2150HSE, B2400HSD, B2400HSDB, B2...
15231-43563 ASSY ELEMENT
GL6000, GL9000, J108, J112, J310, J315, KD
15231-63015 ASSY STARTER
B1550D, B1550E, B1550HST, B1750D, B1750E, B1750HST, B20, B4200D, B7100HST, F2000, F2000ELW, F2000ESW, F2000II, F2100, F2100E, F270SE, G1700, G1800, G1900, G6200H, GT750, GT850, GT950
15248-63590 ASSY SWITCH, STARTER
GL11000, GL6000, GL6000A, GL7000, GL9000, GL9000A, J106, J108, J112, J116, J310, J315, J320, SQ


15253-64010 ASSY DYNAMO
B4200D, B6200D, B6200E, B7200D, B7200E, B8200, B9200HST, L2250DT, L2250F, L2550DT, L2550F, PX
15271-21050 ASSY PISTON RING
B5100D, B5100E, B7100D, B7100HST, CF, GL, RC
15272-72020 ASSY CAP
B1750D, B1750E, B1750HST, B2150D, B2150E, B2150HSD, B2150HSE, B6200D, B6200E, B6200HSTD, B6200HSTE, B7200D, B7200E, B7200HSTD, B7200HSTE, B9200HST, F2000, F2000ELW, F2000ESW, F2000II, F2100, F2100E, G...
15321-64010 ASSY DYNAMO
L185DT, L185F, L2050F, L245DT, L245F, L245H
15321-64012 ASSY DYNAMO
KD, L175, L285P, L285WP
15321-73010 ASSY THERMOSTAT
B1700HSD, B2100HSD, B2400HSD, B2410HSD, B2410HSDB, B2710HSD, B2910HSD, B7500D, B7500DTN, B7500HSD, BX2200D, F2400, F2560, F2560E, F3060, F3560, GV1120, GV1160, GV3100, GV3150, GV3200, KH, KX101, KX151...
15381-52030 ASSY PUMP FUEL
B1550D, B1550E, B1550HST, B1750D, B1750E, B1750HST, B20, B4200D, B5100D, B5100E, B6100D, B6100E, B6200D, B6200E, B6200HSTD, B6200HSTE, B7100D, B7100HST, B7200D, B7200E, B7200HSTD, B7200HSTE, B8200, B8...
15411-72062 ASSY RADIATOR
L295DT, L295F, L345, L345DT
15451-63014 ASSY STARTER
M5970DT, M5970DT(BI, M6030, M6030DT, M7030, M7030DT, M8030, M8030DT
15451-73030 ASSY PUMP WATER
M5500, M5500DT, M5950, M5950DT, M6030, M6030DT, M6950, M6950DT, M7030, M7030DT, M7500, M7500DT, M7950, M7950DT, M8030, M8030DT, M8950, M8950DT
15461-63010 ASSY STARTER
KH, KJ, KX101, KX151, L2250DT, L2250F, L2550DT, L2550F, L2850DT, L2850F, L295DT, L295F, R410, R410B, R420, R420S
15471-35013 ASSY PUMP,OIL
KJ, KX033, KX121, KX161, KX91, L2600DT, L2600F, L3000DT, L3000F, L3130DT, L3130HST, L3200DT, L3200H, L3240DT, L3240HST, L3400DT, L3400H, L3430DT, L3430HST, L3540HST, L3800DT, L3800H, L3830DT, L4300DT,...
15471-64010 ASSY DYNAMO
GV1120, GV1160, GV3100, GV3150, GV3200, KH, KX101, KX151, L355SS, L405, L405DT, M4030SU, R400(B), R410, R410B, RW30
15481-73030 ASSY PUMP WATER
M5970DT, M5970DT(BI, M6030, M6030DT, M6950, M6950DT, M6970DT, M6970DT(BI, M7030, M7030DT, M7580DT, M7950, M7950DT, M7970DT, M7970DT(BI, M8030, M8030DT, M8580DT, M8950, M8950DT, M8970DT, M8970DT(BI, M9...
15501-63010 ASSY STARTER
L2050DT, L2050F, L245H
15521-43100 ASSY CUP FILTER
KH, L2900DT, L3010DT, L3010F, L3130DT, L3130HST, L3240DT, L3240HST, L3300DT, L3410DT, L3430DT, L3430HST, L35, L3540HST, L3600DT, L3710DT, L3830DT, L4200DT, L4200F, L4240HST, L4240HSTC, L4300DT, L4300F...
15521-73030 ASSY PUMP WATER
KH, KX101, KX151, KX161, L235, L275, L355SS, L405, L405DT, L4350DT, R400(B), R410, R410B, R510, RC
15521-73033 ASSY PUMP,WATER
KJ, KX101, KX121, KX151, L4350DT, R420, R520, SQ
15531-51010 ASSY PUMP INJECTION
B1550D, B1550E, B1550HST, B1750D, B1750E, B1750HST, B20, B6200D, B6200E, B6200HSTD, B6200HSTE, B7200D, B7200E, B7200HSTD, B7200HSTE, B8200, B8200DP, B8200EP, B8200HST, CF, F2000, F2000ELW, F2000ESW, F...
15531-64013 ASSY DYNAMO
B6200D, B6200E, B6200HSTD, B6200HSTE, B7200D, B7200E, B7200HSTD, B7200HSTE, B8200, B8200DP, B8200EP, B8200HST, B9200HST, F2000, F2100E, F270SE, G3200, G4200, G4200H, G5200H, G6200H, GT1050, GT750, GT8...
15531-64017 ASSY DYNAMO
B7410D, F1900, F1900E, G1700, GR1600EC2, GR2100, GR2100EC2, GR2110, GR2120AU, GZD15, GZD21, K008, ZD1011, ZD1211, ZD1221L, ZD1221R, ZD1221RL, ZD18F, ZD21F, ZD221, ZD25F, ZD28F, ZD321, ZD321N, ZD326P, ...
15531-72060 ASSY RADIATOR
B6200D, B6200E, B7200D, B7200E
15531-73010 ASSY THERMOSTAT
B1550D, B1550E, B1550HST, B1700D, B1700HSD, B1700HSDB, B1700HSE, B1750D, B1750E, B1750HST, B20, B2100D, B2100HSD, B2100HSDB, B2150D, B2150E, B2150HSD, B2150HSE, B2400HSD, B2400HSDB, B6200D, B6200E, B6...
15531-73014 ASSY THERMOSTAT
BX1860, BX1870, F1900, F1900E, GL6000, GL6000A, GL6000D, K008, R310(OLD, R310BH(OLD
15601-63010 ASSY STARTER
L305DT, L305F, L345, L345DT, L355SS, M4030, M4030DT, M4050, M4050DT, M4500, M4500DT, M4950, M5030, M5030DT, M5030SU, M5030SUMDT
15606-64010 ASSY DYNAMO
KH, M4050, M4050DT, M4500, M4500DT
15621-63010 ASSY STARTER
M4030, M4030DT, M5030, M5030DT, M5030SU, M5030SUMDT
15621-63012 ASSY STARTER
M4030, M4030DT, M4030SU, M4700, M4700DT, M4900DT, M5030, M5030DT, M5030SU, M5030SUMDT, M5400, M5400DT, M5700, M5700DH, M5700DHC, M5700DT, M5700DTN, RW25, RW30
15741-11080 ASSY ELEMENT CLEANER
B2150D, B2150E, B2150HSD, B2150HSE, B9200HST, KX71, PX, R310(OLD, R310BH(OLD
15741-11083 ASSY ELEMENT,A/C
B2150D, B2150E, B2150HSD, B2150HSE, KJ, R310(OLD, R310BH(OLD, ST
15752-73033 ASSY PUMP WATER
B1550D, B1550E, B1550HST, B1750D, B1750E, B1750HST, B2150D, B2150E, B2150HSD, B2150HSE, B9200HST
15763-64010 ASSY DYNAMO
KH, L2850DT, L2850F, L3250DT, L3250F, L3750, L3750DT, L4150, L4150DT, L4350DT, L4850DT, L5450DT, M4030, M4030DT, M5030, M5030DT, M5030SU, M5030SUMDT
15821-52030 ASSY PUMP,FUEL
B7300HSD, B7400HSD, B7410D, GL11000, GL6000, GL6000A, GL6000D, GL7000, GL9000, GL9000A, GL9000D, J106, J108, J310
15831-43353 ASSY CERIMANTER
KX121, KX161, KX61, KX91, M6040DH, M6040DHC, M7040DH, M7040DHC, M7040F, M7040FC, R420, R520
15852-11080 ASSY ELEMENT,A/C
B1550D, B1550E, B1550HST, B1750D, B1750E, B1750HST, B20, F1900, F1900E, FZ2100, FZ2400, G1700, G1800, G1900, G2000, G3200, G4200, G4200H, G5200H, G6200H, GL, GT1050, GT850, KH, T1400H, T1600H
15852-63010 ASSY STARTER
G2000, G2460G, G3200, G4200, G4200H, G5200H, GT1050, KH
16006-51010 ASSY PUMP,INJECTION
B7300HSD, B7400HSD, B7410D, BX1800D, BX1830D, BX1850D, BX1860, BX2230D, BX2350D, BX2360, BX24D, BX25D, F1900, F1900E, G1700, G18, G1800, G18HD, G1900, G2160, G21HD, G21LD, G23, GL11000, GL9000, GR2100...
16231-64012 ASSY ALTERNATOR
G18, G18HD, G2160, G21HD, G21LD, G2460G, TG1860AU
16241-52032 ASSY PUMP,FUEL
B1700D, B1700HSD, B1700HSDB, B1700HSE, B21, B2100D, B2100HSD, B2100HSDB, B2320HSD, B2400HSD, B2400HSDB, B2410HSD, B2410HSDB, B2630HSD, B2710HSD, B2910HSD, B2920HSD, B3030HSD, B3030HSDC, B3150HD, B3150...
16241-64010 ASSY ALTERNATOR
B1550D, B1550E, B1550HST, B1750D, B1750E, B1750HST, B21, B2150D, B2150E, B2150HSD, B2150HSE, B2410HSD, B2410HSDB, B2710HSD, B2910HSD, B7500D, B7500DTN, B7500HSD, F2400, F2560, F2560E, F3060, F3560, FZ...
16241-64011 ASSY ALTERNATOR
F1900, F1900E, G1700, KX91
16241-64012 ASSY ALTERNATOR
B1700D, B21, B2100D, B2100HSD, B2400HSD, B2410HSD, B2410HSDB, B26, B2630HSD, B2710HSD, B2910HSD, B3030HSD, B3300SUHSD, B7500D, B7500DTN, B7500HSD, B7510D, B7510HSD, B7610HSD, BX1800D, BX1830D, BX2200D...
16241-64013 ASSY ALTERNATOR
B26, B2630HSD, B3030HSD, B3300SUHSD, F1900, F1900E, F2880, F2890, F3680, F3690, U17
16251-73032 ASSY PUMP WATER
B1700D, B1700HSD, B1700HSDB, B1700HSE, B21, B2100D, B2100HSD, B2100HSDB, B2400HSD, B2400HSDB, B2410HSD, B2410HSDB, B2710HSD, B2910HSD, B7500D, B7500DTN, B7500HSD, BX2200D, F2560, F2560E, F3060, F3560,...
16259-73032 ASSY PUMP,WATER
J112, J116, J315, J320
16271-21050 ASSY PISTON RING
B21, B2100D, B2100HSD, B2100HSDB, B2320HSD, B2710HSD, B7500D, B7500DTN, B7500HSD, B7510D, B7510HSD, BX2660D, F3060, J112, J116, J315, J320, R310(OLD, R310BH(OLD, ST, ZD25F, ZD326P, ZD326S
16271-43560 ASSY ELEMENT
F2400, FZ2100, FZ2400, ST, STV32, STV36, STV40
16271-60012 ASSY SOLENOID
BX2200D, BX2660D, BX2670, BX2680, F2400, FZ2100, FZ2400, KX41, KX41H, KX61, KX61(H), KX71, KX91, R310(OLD, R310BH(OLD, ZD1211, ZD1221L, ZD1221R, ZD1221RL, ZD25F, ZD28F, ZD326P, ZD326S, ZD331LP, ZD331P...
16285-63010 ASSY STARTER
F1900, F1900E, J112, J116, J315, J320, KX016, KX36(H), U15, ZD1011, ZD1211, ZD1221L, ZD1221R, ZD1221RL, ZD326P, ZD331LP, ZD331P, ZD331RP
16454-53000 ASSY HOLDER NOZZLE
L3600DT, L4200DT, L4200F, R510
16611-63010 ASSY STARTER
BX2200D, KX41, KX61, KX91
16851-52030 ASSY PUMP,FUEL
F2560, F2560E, F3060, F3560, G1700, G18, G1800, G18HD, G1900, GT750, GT850, GT950, R420, R520, TG1860AU
16853-21050 ASSY PISTON RING
B7300HSD, B7400HSD, B7410D, BX1800D, BX1830D, BX1850D, BX1860, F1900, F1900E, G18, G18HD, G1900, G2160, G21HD, G21LD, GL11000, GL6000, GL7000, GL9000, GR1600EC2, GR2100, GR2100EC2, GR2110, GR2120AU, G...
16853-23033 ASSY CRANKSHAFT
GL6000, GL6000A, GL6000D, J106
16871-63010 ASSY STARTER
F1900, F1900E, G1700, G1800, G1900
17123-63016 ASSY STARTER
KX121, KX161, L5030HST(C), L5240HST, L5240HSTC, L5740HST, L5740HSTC, MX5000, MX5100DT, MX5100F, MX5100H, U45
17208-60010 ASSY SOLENOID,STOP
B2410HSD, B2410HSDB, B2710HSD, B2910HSD, B7510D, B7510HSD, B7610HSD, J112, J116, J315, J320, KX71, U25
17208-60015 ASSY SOLENOID,STOP
J112, J116, J315, J320, KX71, U25
17298-63010 ASSY STARTER
GV1120, GV1160, GV3100, GV3150, GV3200, KX101, R420
17311-63010 ASSY STARTER
L2350DT, L2350F, L245
17331-22010 ASSY CONNECTING ROD
L2250DT, L2250F, L2550DT, L2550F, L2850DT, L2850F, L3750, L3750DT, L4150, L4150DT, M4030, M4030DT, M5030, M5030DT, M5030SU, M5030SUMDT
17333-51010 ASSY PUMP INJECTION
L2250DT, L2250F, L2550DT, L2550F
17341-63010 ASSY STARTER
L2250DT, L2550DT, L2850DT, L3250DT, L3250F, L3600DT, L3710DT, L4200DT, L4200F, L4300DT, L4300F, L4310DT, L4310F, L4610DT
17351-11083 ASSY ELEMENT,A/C
L4350DT, L4850DT, L5450DT, SQ
17356-64010 ASSY ALTERNATOR
L4350DT, L4850DT, L5450DT, R510, R520
17381-11180 ASSY ELEMENT INNER
KH, KX121, KX161, L2850DT, L2850F, L3250DT, L3250F, L5450DT, R400(B), R410, R410B, R420, R420S, R510, R520, R520S, RW30
17381-63012 ASSY STARTER
L3750, L3750DT, L4150, L4150DT, L4350DT, L4850DT, L5450DT, SQ
17381-72060 ASSY RADIATOR
L3750, L3750DT, L4150, L4150DT
17391-53000 ASSY NOZZLE
L2250DT, L2250F, L2550DT, L2550F, L2850DT, L2850F, L3250DT, L3250F, L4150DT, M4030, M4030DT, M4030SU, M5030, M5030DT, M5030SU, M5030SUMDT
17423-63010 ASSY STARTER
BX2200D, BX2660D, BX2670, BX2680, ZG332LP
17548-51014 ASSY PUMP,INJECTION
GL6000, GL6000A, GL6000D
18450-02800 ASSY CONTROL
ARX4000, ARX5500, AV3800
19212-63010 ASSY STARTER
CF, KH, R310(OLD, R310BH(OLD
19269-63013 ASSY STARTER
R310(OLD, R310BH(OLD
19274-21092 ASSY PISTON RING
KH, KX101, KX151, R400(B), R410, R410B, RW30
19434-73014 ASSY THERMOSTAT
BX2230D, G2160, G21HD, G21LD, GR2100, GR2100EC2, GR2110, GR2120AU, GZD15, GZD21, J112, J116, J315, J320, KJ, KX121, KX161, KX41, KX91, L2600DT, L2600F, L3000DT, L3000F, L3010DT, L3010F, L3410DT, L35, ...
19837-63010 ASSY STARTER
GL6000, GL7000, GR1600EC2, J106, KH, T1600H
1A001-43100 ASSY CUP,FILTER
L4300DT, L4300F, L4330DT, L4330HST(C), L4400DT, L4400H, L4630DT, L4630HST, L5030HST(C), M5700DH, M5700DTN, MX5000, MX5100DT, MX5100F, SQ
1A021-60017 ASSY SOLENOID
KX121, KX91, L3200DT, L3200H, L3240DT, L3240HST, L3400DT, L3400H, L3540HST, L3800DT, L3800H, L4240HST, L4240HSTC, L4400DT, L4400H, L4600DT, L4600H, L5240HST, L5240HSTC, L5740HST, L5740HSTC, MX5100DT, ...
1A021-73012 ASSY THERMOSTAT
KX121, KX161, L3130DT, L3130HST, L3200DT, L3200H, L3240DT, L3240HST, L3400DT, L3400H, L3430DT, L3430HST, L3540HST, L3800DT, L3800H, L3830DT, L4240HST, L4240HSTC, L4300DT, L4300F, L4330DT, L4330HST(C),...
1A021-73035 ASSY PUMP,WATER
L3200DT, L3200H, L3240DT, L3240HST, L3400DT, L3400H, L3540HST, L3800DT, L3800H, L4240HST, L4240HSTC, L4400DT, L4400H, L4600DT, L4600H, MX5100DT, MX5100F, MX5100H, STV32, STV36, STV40
1A051-73035 ASSY PUMP,WATER
KX121, KX91, R520S, U35, U45
1A091-21050 ASSY PISTON RING
KX121, KX161, KX91, L3240DT, L3240HST, L3400DT, L3400H, L3430DT, L3430HST, L3540HST, L3800DT, L3800H, L3830DT, L4240HST, L4240HSTC, L4300DT, L4300F, L4330DT, L4330HST(C), L4400DT, L4400H, L4600DT, L46...
1C010-42500 ASSY PIPE,OVER FLOW
KJ, M6800DH, M6800DHC, M6800DT, M6800S, M6800SDT, M8200DCN, M8200DH, M8200DHC, M8200DT, M8200DTN, M8200SDTN, M9000DT, M9000DTM, M9000DTMC, ME8200DH, ME8200DHC, ME9000DH, ME9000DHC, SQ
1C010-52033 ASSY PUMP,FUEL
M108SDC, M6040DH, M6040DHC, M7040DH, M7040DHC, M7040F, M7040FC, M7040SUD, M7040SUHD, M8200DTN, M8200SDTN, M8540DCN, M8540DH, M8540DHC, M8540DN, M9000DTM, M9000DTMC, M9540DH, M9540DHC
1C010-52034 ASSY PUMP,FUEL
M108SDC, M6040DH, M6040DHC, M7040DH, M7040F, M7040SUHD, M8540DH, M9540DH
1C010-73034 ASSY PUMP,WATER
KJ, M108SDC, M108SDTLDS, M8540DCN, M8540DN
1C020-03022 ASSY CYLINDER HEAD
M105SDT, M105XDT, M95SDT, M95XDT
1E051-73034 ASSY PUMP,WATER
BX1860, BX1870, BX1880, F1900, F1900E, G2160, GL11000, GL6000, GL6000A, GL6000D, GL9000, GL9000A, GL9000D, GR1600EC2, GR2100EC2, GR2110, GR2120AU, GZD15, GZD21, RTV, RTV900XTG, RTV900XTR, RTV900XTW, Z...
1G069-63010 ASSY STARTER
ZD25F, ZD28F, ZD326P, ZD326S, ZD331LP, ZD331P, ZD331RP
1G470-73030 ASSY PUMP,WATER
BX2230D, BX2350D, BX2360, BX24D, BX25D, G23


09661-80600 ASSY PIPE,FUEL
GZD15, GZD21, KJ, L35, MX5100DT, MX5100F, MX5100H
11131-42020
ASK, KDP
11151-42020
ASK, KDP
11151-42200
ASK, KDP:
Back to top
The names Kubota, CNH, John Deere or any other original equipment manufacturers are registered trademarks of the respective original equipment manufacturers. All names, descriptions, numbers and symbols are used for reference purposes only.
KU-Part.com is in no way associated with any of the manufacturers we have listed. All manufacturer's names and descriptions are for reference only.